Riv ned og byg nyt

I dag kan det være svært at finde boliggrunde i særlige områder, fx tæt på centrum i en større by. Derfor er der stadig flere, der vælger at købe et ældre hus med den helt rigtige beliggehed for derefter at rive huset ned og opføre bygge nyt hus. Med nedrivningen følger en administrativ proces, hvor det kan være en god idé, at have eksperter med på råd. Hos DinBOLI har vi mange års erfaring inden for faget, og vi kan hjælpe dig med alt lige fra miljøscreening af huset til selve nedrivningen. Derefter bygger vi naturligvis dit drømmehus på grunden og tager det fulde ansvar for huset.

En nedrivning koster mellem kr. 100.000 – 150.000 afhængig af grundens forhold. Efter du har modtaget nedrivningstilladelsen, vil nedrivningen af huset og bortkørsel typisk tage ca. 7 arbejdsdage. Vi gennemgår her de forskellige faser i processen

1

Miljøscreening

Huset testes for eventuelle forurenede eller giftige elementer. Dette har betydning for bortskaffelsen af de gamle byggematerialer.

2

Jordprøve

Herefter laver en geoteknikker en jordprøve, der skal klarlægge om jorden kan være forurenet. 

3

Tilbud og tilladelse

Med udgangspunkt i de 2 undersøgelser laves et tilbud for nedrivning. Når tilbuddet er godkendt, ansøger vi kommunen om en nedrivningstilladelse. Det er vigtigt, at huset ikke fjernes inden tilladelsen foreligger.

4

Nedrivning

Selve arbejdet med nedrivning tager typisk en uges tid.

5
skelbroende-og-stik

Skelbrønde og stik

Når det gamle hus er fjernet fra grundet etableres der nye skelbrønde og stik til forsyningsledningerne.

6

Nyt hus bygges

Nu er grunden til dit nybyggeri klar. Du kan få mere viden om byggeprocessen her

Et nybyggede hus er effektivt med hensyn til energiforbruget. I dag skal et nybygget hus opfylde betingelserne i bygningsreglementet fra 2018 (BR18), hvilket giver en energimærkning på A 2015.

Ifølge Energistyrelsens beregninger vil et mindre hus på 140 m² energimærket som A 2015 kunne opvarmes for 3.900 kr. årligt ved en fjernvarmepris på 75 øre pr. kWh. En ældre og gennemmoderniseret villa vil typisk være energimærket med et D eller et E. Er huset D-mærket, vil varmeregningen løbe op på 18.900 kr. årligt. Dermed vil den årlige varmebesparelse i det nybyggede hus udgøre 15.000 kr. svarende til 1.250 kr. om måneden. (bemærk at de stigende energipriser i 2022 ikke er medregnet)

Et nyt holder hos holder bedre på varmen pga. af de høje krav til byggematerialer og isolering, så ingen tvivl om at komforten i et nyt hus er noget bedre end i et ældre hus .