Retningslinjer for behandling af personoplysninger

Når du klikker på dinboli.dk indsamler vi oplysninger om dig som person. Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler og hvordan vi behandler oplysningerne. Du kan altid kontakte os på post@dinboli.dk , hvis du har spørgsmål til vores retningslinjer.

Du skal være opmærksom på, at du accepterer vores retningslinjer, når du besøger dinboli.dk, som denne persondatapolitik omfatter.

Persondatapolitik for DinBOLI A/S

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

DinBOLI A/S
CVR 39127954
Christinedahlsvej 52
8464 Galten E-mail: post@dinboli.dk
Telefon: 28256231

2. Brug af personoplysninger

DinBOLI A/S varetager bygge- og udviklingsopgaver for erhvervsdrivende og private. Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

a) Varetagelse af bygge og udviklingsopgaven: Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med levering af den forretningsmæssige og faglige rådgivning, som du har anmodet om – dette gælder på både salgs- og leverandørside.

b) Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring og faglig information i form af bl.a. brochurer, nyhedsbreve mv.

c) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder.

d) Forretnings- og produktudvikling: Personoplysninger anvendes sammen med vores forretningspartnere til analyse-, forsknings- og statistikformål med henblik på udvikling af vores forretning og rådgivningsydelser.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

a) Varetagelse af bygge- og udviklingsopgave
i. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
ii. Almindelige personoplysninger: Cpr-nummer
iii. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift og produktionsforhold mv.
iv. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens ejerforhold og økonomi mv.

b) Markedsføring:
i. Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
ii. Almindelige personoplysninger: Købshistorik, interesser
iii. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi

c) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
i. Almindelige personoplysninger: Online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies

d) Forretnings- og produktudvikling:
i. Almindelige personoplysninger: Oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi

4. Kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være (ikke udtømmende):

a) Offentlig myndigheder, f. eks Skat

b) Offentlige erhvervsregistre, f. eks Erhvervsstyrelsen og CVR

c) Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation

d) Andre samarbejdspartnere, f. eks pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed

e) Online kilder, der er offentligt tilgængelige.

5. Behandlingsgrundlag

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

a) Varetagelse af bygge- og udviklingsopgaver
Behandlingsgrundlaget er det kontraktgrundlag, som du har indgået med os suppleret med vores generelle forretningsbetingelser

b) Markedsføring Lovgrundlag Samtykke

c) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside
Cookiepolitik

d) Forretnings- og produktudvikling
Lovgrundlag

6. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

a) Offentlige myndigheder

b) Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:

a) Oplysninger opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde, hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode eller i tilfælde, hvor lovgivningen tilsiger, at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier: 1) sagligt formål, 2) for at et retskrav kan gøres gældende eller forsvares. Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

8. Brug af sociale medier

Vi anvender sociale medier som led i vores almindelige markedsføring. Vi anvender følgende sociale medier:

Facebook
Instagram
LinkedIn

Du vil kunne komme i kontakt med os via disse sociale medier, og vi vil i forbindelse med besvarelse af dine henvendelser behandle dine personoplysninger i det omfang, de indgår i din henvendelse.

9. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.
Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
(dataportabilitet)

• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved en skriftlig henvendelse via e-mail til post@dinboli.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 20-01-2021