Byggeprocessen

I har allerede gjort jer en masse tanker om husets arkitektur og indretning. Sammen får vi afstemt jeres særlige ønsker til boligens størrelse, form og funktion. Herfra udarbejder vi forskellige udkast til plantegningen. Når indretningen møder jeres forventninger går tegnestuen i gang med at lave skitser til vinkler, facader, tag og lysindfald.

Når vi er afstemt og har indfriet jeres ønsker til husets arkitektoniske form og udtryk, går vores grafiker i gang med at afsætte jeres nye hus på grunden med en præcis gengivelse i farvelagte 3D visualiseringer.

Når I har godkendt disse, underskriver vi sammen byggekontrakten, og herfra ansøger vi om jeres byggetilladelsen hos kommunen. Når denne er godkendt, giver vi jer en startdato for byggeriet samt dato for indflytning. Vi afleverer altid indenfor 28 uger. Som aftalt og til tiden.

1

Møde med rådgiver

Vi tager en uforpligtende snak om krav, ønsker og drømme til din bolig. Derefter udarbejder vi et byggebudget på baggrund af snakken.

2

Skitse af huset

En af vores arkitekter udarbejder et skitseprojekt af huset. Foruden planløsning og facadetegninger kan vi også lave 3D-billeder af husets facader.

3

Kontrakt & byggeansøgning

Er vi enige om, at vi bygger hus sammen? I så fald underskriver vi en entreprisekontrakt med afsæt i AB-Forbruger. Arkitekten laver herefter myndighedsprojektet klar og sender det til kommunen. Samtidigt har vi et eksternt ingeniørfirma, der laver energi- og stabilitetsberegninger.

4

Endeligt materialevalg

Vi tager de endelige beslutninger om inventar, materialer og farver på vinduer, gulve m.v. Overstiger materialevalget det aftalte beløb, skal økonomien godkendes igen. Når alt er på plads, kan vi sætte byggeriet i gang og meddele en afleveringsdato.

5

Huset bygges

Det tager os typisk omkring et halvt år fra første spadestik til afleveringsdagen. Jeres byggeleder er med fra start til slut. Vedkommende har ansvaret på pladsen og for kvalitetssikringen. Vi byder gerne eksterne byggerådgivere velkommen.

6

Aflevering & 1 års gennemgang

Cirka to uger før afleveringsdatoen indkalder byggelederen dig til en før-gennemgang af huset. Den sidste periode indtil afleveringsdagen kan vi bruge på at udbedre evt. konstaterede mangler. Herefter er huset klar til indflytning. Betaling sker senest på afleveringsdagen. På grund af bestemmelserne i AB-Forbruger afholder vi et år efter afleveringsdatoen en gennemgang. Som kunde hos DinBOLI har du 10 års garanti mod skjulte fejl og mangler, og er der mod forventning opstået nogen, melder vi ikke hus forbi. Vi udbedrer eventuelle fejl og mangler så hurtigt som muligt.

Sådan forløber din byggeproces

Når du har godkendt arkitektens tegninger, set de flotte 3D-fremstillinger og godkendt det tilbud, som du har modtaget fra os, er det tid til at igangsætte byggeprocessen, så du kan flytte ind i dit arkitekttegnede hus. Vi gør meget ud af den indledende dialog med kommende nybyggere, hvor vi visualiserer dine boligdrømme og rådgiver dig om materialer, indretning, vinkler, facade og alle de andre aspekter, som hører til det moderne nybyggeri. Udviklingen går stærkt i byggeriet, og der opstår hele tiden nye muligheder for at bygge smart og bæredygtigt.

Når vi er blevet enige om rammerne for projektet, underskriver vi sammen byggekontrakten. Herefter ansøger vi kommunen om byggetilladelse, så vi kan have dit drømmehus klar indenfor de aftalte 28 uger. Den typiske byggeproces foregår på følgende måde:

  1. Møde med rådgiver: Alle projekter starter med den indledende dialog, hvor vi tager en uforpligtende snak om dine behov, drømme og ønsker for en kommende bolig. Ud fra denne snak kan vi præsentere dig for et byggebudget, så du får et overblik over omkostningerne ved at realisere dit byggeri.
  2. Arkitekttegninger og 3D-billeder: Når vi er blevet enige om budgettet, beder vi en af vores dygtige arkitekter om at udarbejde en skitse. Vi har stor erfaring med at opføre arkitekttegnede huse til typehuspriser, og derfor kan vi hurtigt danne os et overblik over jeres behov. Når vi præsenterer jer for skitsen, indleder vi en proces, hvor du i samarbejde med en af vores dygtige arkitekter får udarbejdet de helt rigtige tegninger, som vi efterfølgende visualiserer med flotte 3D-billeder. Vi tager altid udgangspunkt i dine behov og ønsker, når vi udarbejder arkitekttegninger og 3D-modeller. Når vi er enige om husets udseende og arkitekttegninger, kan vi fortsætte til næste punkt.
  3.  Kontrakt og ansøgninger: Når vi er blevet enige om at bygge sammen, er det tid til at underskrive kontrakten, så vi kan komme i gang med at opføre dit drømmehus. Vores kontrakter tager altid udgangspunkt i retningslinjerne i AB-forbruger. Herefter udarbejder en af vores dygtige arkitekter myndighedsprojektet og sender det til kommunen. Vi samarbejder også med et eksternt ingeniørfirma, som udfører relevante beregninger. Nu er vi ved at være klar.
  4. Endeligt valg af materialer: Nu er det tid til at tage de endelige beslutninger vedrørende byggeriet og valg af materialer. Her tager vi sammen de endelige beslutninger om inventar, vinduer, døre, smarte løsninger og alle de andre muligheder, når man bygger nyt.
  5. Byggefasen: Vi bruger typisk et halvt år på at bygge huset. Fra første spadestik til den dag vi overdrager nøglerne til dit nye hus. En dygtig og erfaren byggeleder er tilknyttet projektet fra start til slut, så du nemt kan komme i kontakt med rette vedkommende ved behov. Vi vægter dialogen højt, og du er altid velkommen på pladsen, hvor byggelederen vil tage imod dig.

Aflevering og gennemgang. Nu er det tid til, at vi kan overdrage dig nøglerne til dit nye hjem. Du vil blive indkaldt til en før-gennemgang af det nybyggede hus omkring 14 dage før afleveringsdagen. Vi gennemgår huset igen efter 1 år, men du er dækket af garantien i 10, hvis du mod forventning skulle opdage skjulte fejl og mangler. Vi melder ikke hus forbi, man sørger for at tage hånd om din nye bolig. Vi bygger huse, som vi også selv ville bo og lade vores børn vokse op, og det kan mærkes på kvaliteten af vores arbejde.

Du kan med fordel kontakte en af vores erfarne byggeledere i dag, hvis du går med overvejelser om at bygge nyt. Vi bygger arkitekttegnede huse til priser, hvor de fleste kan være med, og vi glæder os til at bygge dit drømmehus.

Få planlagt hele byggeprocessen på forhånd

En byggeproces det vil rigtig mange gange være et længere projekt, end man i første omgang havde antaget eller håbet på. Derfor er planlægning altid superrelevant, da det blot gør, at projektet og hele forløbet kommer til at løbe så smertefrit som muligt.

I forbindelse med at gøre sig tanker om en byggeproces, så er der naturligvis gjort mange tanker om arkitekturen og indretningen på det hus, som i sidste ende skal stå som drømmehuset. Vi vil så sammen få afstemt det særlige ønske I har, når der er tale om størrelsen, formen og funktionen på boligen.

Efter at der er kommet styr på indretningen, så vil tegnestuen gå i gang med at lave skitser, så der kommer helt styr på alle tage, vinkler, facader og lysindfald som der er på jeres hus.

Det sidste skridt inden påbegyndelsen af byggeprocessen

Det sidste som bliver gjort inden at arbejdet det bliver påbegyndt er, at du som kunde skal godkende alle tegninger fra arkitekten. Du vil i den sammenhæng blive præsenteret for 3D-fremstillinger, som du kan kigge nærmere på, samtidig med at du vil få det tilbud der kan tilbydes, for at vi kan færdiggøre dit ønskede projekt.

Der ønskes fra vores side naturligvis bare, at du har mulighed for at flytte hurtigst muligt ind i det nye og skønne hus. Det som dog er en kærneværdi for os er, at kvaliteten altid skal være i top. Der bliver på ingen måde gået på kompromis med kvaliteten.

Husk på at huset skal stå og være beboeligt i rigtig mange år fremadrettet. Derfor er det yderst vigtigt, at der ikke bliver slækket på kvaliteten nogle steder, og at man aldrig hopper over hvor gærdet er lavest, blot for at man kan få byggeriet i mål hurtigst muligt.

De trin som man gennemgår i et samarbejde med os

I starten vil man altid skulle have møder med en rådgiver, som netop står for den indledende dialog. Dernæst kommer tegningerne og billederne, som bliver lavet i samarbejde med arkitekten, som så vil udarbejde en skitse til et hus, som vil kunne tilpasses det budget der er fastsat.

Der skal derefter udarbejdes kontrakter og ansøgninger, så man er sikker på, at alt det man vil lave, er noget, som der er på skrift, og som man må føre i mål. Dernæst vælger man det endelige materiale, og så kan byggefasen påbegyndes.

I sidste ende så bliver huset afleveret, og man får adgang til det. Efter et år, så vil der være 1-års gennemgang, så vi er sikre på, at alt er som det skal være.